Edamse Librije en Latijnse school

Uw logische keuze voor een cultureel dagje Edam. Bezoek de Librije (ca 1538), het Steenen Coopmanshuys (ca 1544) en het Oude Stadhuis (1737) met een voordelige combi-ticket.

Hoe reserveren

Tarieven en openingstijden

‘een klooster zonder bibliotheek is als een kasteel zonder wapenkamer’

(Claustrum sine armario quasi castrum sine armamentario)

Kennis is macht. Dat moet al in de 16e eeuw de drijfveer zijn geweest, toen men besloot in Edam een Latijnse school te vestigen, die de rijke, unieke verzameling boeken tot leerstof kreeg.

Met drie zalen vol historische feiten vanaf de zestiende eeuw, ademt de Edamse Librije/ Latijnse school nog altijd de sfeer van het toenmalig elitair onderwijs.

De permanente tentoonstelling is geproduceerd door een samenwerkingsverband van de Stichting Kerkelijke Monumenten Edam, de Stichting Edams Museum en de Vereniging Oud Edam.

Word Vriend en ontvang een inspirerende Nieuwsbrief. Voortschrijdend inzicht tijdens de optuiging van dit eeuwenoude instituut.

Een stad als Edam waardig!

Comité van Aanbeveling

Ons Comité van aanbeveling is een verzamelde groep personen die zich onbezoldigd en vertrouwelijk verbinden om de goede naam van de Edamse Librije/ Latijnse school te verspreiden en uit te breiden. Het comité onderschrijft en draagt de doelstellingen van de organisatie publiekelijk uit, werft in de eigen netwerken en daarbuiten sympathisanten. Waar van toepassing en indien mogelijk, zetten de leden hun eigen expertise in. De leden van het comité hebben geen statutair vastgelegde bestuurlijke rechten ten opzichte van de organisatie.

Het lidmaatschap geldt als een erefunctie.

lijst met de leden, (rechts-)personen