Imprimatur

Omstreeks 1450 vindt in Duitsland Johan Gutenberg de boekdrukkunst uit. De ‘claim’ van Laurens Jansz. Coster kan helaas slechts gebaseerd worden op mondelinge overlevering en is niet wetenschappelijk bewezen geacht.

Hoe het zij, deze nieuwe techniek maakt een ontwikkelingsfase door in de periode 1450 – 1500, de resultaten worden incunabelen genoemd, of wiegendruk.

Van circa 1500 – 1540 worden er post-incunabelen uitgegeven. De Edamse Librije heeft enkele van deze post-incunabelen in de collectie.

De ware revolutie die dit medium veroorzaakte, maakte communicatie beter mogelijk, vooral in de toen nog bescheiden geletterde massa.

Christoffel Plantijn (drukker, uitgever)

portret Plantijn door P. P. Rubens