Collegiale kring

Vergelijkbaar met een middeleeuwse oudheidkamer, is de Edamse Librije een museumlocatie, een kenniscentrum van weleer, dat zicht geeft op het culturele- en spirituele leven in de middeleeuwen, vanaf de roerige Reformatie, tot ruim na de Verlichting. Daarna staat het beeld stil om heden ten dage bewonderd te worden. Om een plaats te krijgen in de totaliteit van Latijnse scholen / annex Librijes in de Noordelijke Nederlanden.

Het projectteam is derhalve trots en dankbaar adviezen en ervaringsdeling te hebben mogen aannemen van de volgende organisaties en personen:

klik op afbeeldingen voor meer informatie

Paul Abels – klik op afbeelding voor meer informatie