Comité van Aanbeveling

Ons Comité van aanbeveling is een verzamelde groep personen die zich onbezoldigd en vertrouwelijk verbinden om de goede naam van de Edamse Librije/ Latijnse school te verspreiden en uit te breiden. Het comité onderschrijft en draagt de doelstellingen van de organisatie publiekelijk uit, werft in de eigen netwerken en daarbuiten sympathisanten. Waar van toepassing en indien mogelijk, zetten de leden hun eigen expertise in. De leden van het comité hebben geen statutair vastgelegde bestuurlijke rechten ten opzichte van de organisatie.

Het lidmaatschap geldt als een erefunctie.

lijst met de leden, (rechts-)personen