De Collectie

Tussen 1538 (bouw Zuiderportaal) en 1585 (opening Latijnse school) wordt de boekencollectie van de parochie-bibliotheek gaandeweg verrijkt. Een dilemma doet zich voor als in 1572 de Reformatie zich aandient: Edam kiest voor de prins van Oranje, de boeken moeten worden veiliggesteld. Maar dan zou ook het unieke erfgoed voor de Latijnse school verdwenen zijn.

catalogus online….
(via Delpher /KB)
lees meer….
(publicatie door D. Bak, S. Bijl, G. van Thienen, J. Storm van Leeuwen)
lees meer…
(Bullinger en andere auteurs uit de collectie)
een bijzondere schenking…
(particuliere schenking Sophiabijbel met fraaie ontstaansgeschiedenis)
In Venster (orgaan kerken Edam) verschenen artikelen over de Librije collectie

Venster juli/aug 22

Venster sept 22

Venster okt 22

Venster nov 22

Venster febr 23

Venster mrt 23

Venster apr 23

Venster mei 23

Venster juni 23