De Collectie

Tussen 1538 (bouw Zuiderportaal) en 1585 (opening Latijnse school) wordt de boekencollectie van de parochie-bibliotheek gaandeweg verrijkt. Een dilemma doet zich voor als in 1572 de Reformatie zich aandient: Edam kiest voor de prins van Oranje, de boeken moeten worden veiliggesteld. Maar dan zou ook het unieke erfgoed voor de Latijnse school verdwenen zijn.

catalogus online….
(via Delpher /KB)
lees meer….
(publicatie door D. Bak, S. Bijl, G. van Thienen, J. Storm van Leeuwen)
lees meer…
(Bullinger en andere auteurs uit de collectie)
een bijzondere schenking…
(particuliere schenking Sophiabijbel met fraaie ontstaansgeschiedenis)
In Venster (kerkorgaan Edam verschenen artikelen over de Librije collectie